Kazsoki Öreg Tölgy

A fa/facsoport története

AZ ÖREG TÖLGY.
A kazsoki Református templomkertben áll egy öreg tölgyfa, Több mint száz éves, legfelső ágai már magasabban vannak, a buzogányos templomtoronynál. Lombjaival fele kertet "betakarja" A tölgyfát I898 szeptemberében ültették, az áldott emlékű Erzsébet királynő halálakor. Akkor az országban rendeletet adtak ki, az emlékfák ültetésére. A mi falunkban 4 fát ültettek el. Az akkori tanító Tacsek Béla, a hat elemi iskola tanulóiból maga mellé vett hat gyereket,minden osztályból
a legjobb tanulót. Ők és az öreg harangozó kiásták a fáknak a gödröket, a tanító elültette őket , a négy kis tölgy csemetét.
A következő tavasszal három fa szépen kizöldült, a negyedik nem eredt meg. A három fa szépen növekedett, de pár év múlva erőszakosan ki törtek egy fiatal fát, három közül egyet. Azt hogy ki tette és miért? .. soha nem derült ki. Mára csak két fa maradt az elültetett négyből, nagyra nőttek,már több mint tíz év telt el az ültetés óta, mikor az 1940-es évek vége felé, egy hatalmas zivatarban egy villám ketté sújtotta és elégette az egyik fát. Akkor még nem volt villámhárító a
templomon. Azóta csak ez az egy tölgyfa áll, évről évre magasabban. 1946-ban a falu népe az akkori ifjúság közreműködésével adományokat gyűjtött, mert pénz nem volt és az adományokból hősi emlékművet emeltetett az első világháború kazsoki hőseinek emlékére. Az emlékmű oda lett állítva a templomkertbe, a szép tölgyfa elé."
A hősök szobrát Vidovice Ferenc Somogy Vármegye alispánja avatta fel, 1946 augusztus 18-án. Azóta minden évben megünneplik a faluban a hősöket. A kőre hamarosan új nevek kerültek fel ,azoknak a kazsoki katonáknak a neve,akik a második világháború vérzivatarában vesztették el fiatal életüket A tölgyfa mint egy örök vitéz őrt áll a hősi emlékmű mögött. Őrzi a hősök kőbe vésett nevét,őrzi a Királynő emlékét. Magassága már elkerülte a templom magasságát, kerülete kb. 460 cm. A szép öreg tölgyfa dacol az idővel, zord telekkel, tikkasztó nyarakkal. Pár korhadó ágat rakott ugyan rá az elmúlt idő, és ez a szép fa biztosan örülne, ha "értő szemek" megnéznék, megvizsgálnák, hogy még sokáig ékessége legyen a templom kertnek és a falunak.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
Kazsok, Petőfi u. 39
Faj: 
Tölgy
Kora: 
115
Magassága: 
15 m
Törzskerület: 
480 cm
Jelölő és támogatók adatai
Jelölő neve: 
Kazsok Község Önkormányzata