Hajós Város Önkormányzata

A fa/facsoport története

Hajós a kalocsai Érsek uradalmának egyik települése. A mohácsi vész utáni török dúlás és a török kivonulás eredményekét Hajós „eltűnt” a lakott települések listájáról, egészen 1723-ig amikor is a hűbérúr kalocsai Érsek a németországi Württenbergből, a Bussen hegy környékéről telepeseket hívott be birtokainak művelésére. A betelepült svábok elkezdték az elburjánzott területeket művelését, szólóművelésbe fogtak és karbantartották az érseki uradalom erdeit, földjeit.
A Hajós belterületének szomszédságában egy nagy erdő terült el,amely a Fácános nevet viselte és amely az érseki kastély szomszédságában ideális hely volt az érsek és vendégi számára vadászatokhoz. Ez az ideális állapot egészen az 1930-as évek elejéig tartott, amikor is a II. világháború előtt az érsekség eladta az erdőben lévő vágásérett tölgy, bükk és más fajta fáit az angoloknak. Teljesen tarra vágták a több tíz hektár erdőt. Itt kezdődik a mi fánk története. A szomszédban lakó hajósi polgár elmondása szerint ez az egy fa, egy sarjból nőtt ki. A kis sarj a mellette épült lakóháztól 1 m távolságra volt, és az idők folyamán kezdett megerősödni. Mivel a lakóház telekhatárra épült, így az 1-m-re lévő fa közterületen terebélyesedett tovább és

lett igazi nagy fa, amelyet az 1960,70,80-as években már mindenki megcsodált és szedték termését a makkot különböző célokra /elvetették, sertést etettek vele stb.)
Az 1990-es, 2000-es években már figyelemmel kísértük sorsát és kezdtük óvni minden kártevés ellen. 2008-ban egy német állampolgár vette meg a lakóházat amelynek szomszédja volt a Fa. 2008-ban azért, hogy semmiféle rossz ötlet ne tehessen kárt főhősünkben helyi védettségben részesítettük. 2010-ben egy szerencsés véletlennek köszönhetően sikerült megvásárolni a lakóházat, amelyet azonnal lebontottunk, hogy soha ne tudja semmi akadályozni a „mi fánk” életterét. Terveink a fa környezetének rendbetétele és egy fiatalok találka helyének megvalósítása.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
6344 Hajós, Fácános u. 82.
Faj: 
Kocsányos Tölgy
Kora: 
80 év
Magassága: 
20 m
Törzskerület: 
150 cm (1 m magasságban)