Kondoros Nagyközség Önkormányzata

A fa/facsoport története

Kondoros Nagyközség Önkormányzata nem a legnagyobb, talán nem is a legöregebb fát jelöli Az Év Fája díjra. Egy olyan fa áll újonnan a község életének középpontjában, mely eddig rejtve volt mind a látogató szemek, mind a lakosok előtt, csak néhány lakos emlékezetében élt a legenda, miszerint a község határában álló elfeledett romantikus vadászkastély kertjében áll egy fa, melyet az első felelős magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos ültetett.

A legenda most újra szárnyra kapott és nem képzelt eredményeket hozott…

Hogy megismerjük a legendát a romantika korszakába kell visszatekintenünk.
1844 és 1851 között építette fel gróf Batthyány László vadászkastélyát Kondoros mellett, Nagycsákón. E kastély régmúltjához a magyar történelemnek érdekes eseménysorozata fűződik. Nagycsákó a források tanúsága szerint a 19. század harmadik negyedében fontos részévé vált a hazai közéletnek, a gazdasági politikai megújulásnak, és irodalomtörténetünkben is jelentős szerepe volt.
A levert 48-as szabadságharc a korábbi vadászéletet megrekesztette, a társadalmi életet megbénította. Az egymásra találás helyszínének az ország vezető rétege számára éppen a békési puszták legeldugottabb pontján, Csákó adott otthont. Az első hely, ahol a hogyantovábbról újra szó eshetett.
Azok a Kossuth párti nemesek, akik nem tudtak belenyugodni a szabadságharc elvesztésébe, itt, Nagycsákón vadászat címén gyűltek össze. Ez azonban csak a látszat volt: politizáltak és ápolták a 48-as hagyományokat.
Az osztrák hatóságok a főuraktól és az összeesküvéstől tartva egy zsandárlaktanyát építettek a közeli Kondoroson.
Az évek során a vadászatokon számos kiemelkedő személyiség vett részt:
gróf Almásy Dénes, gróf Andrássy Aladár, gróf Batthyány László, gróf Bethlen József, Eszterházy Ferenc, báró Eötvös József, gróf Festetics Géza, báró Orczy Béla, gróf Wenckheim Antal.
A helyi elbeszélések szerint a korábbi vadászatokon, kivégzése előtt gróf Batthyány Lajos is itt járt és elültetett egy kocsányos tölgyet.

A legenda idén újra szárnyra kapott, erőt és még több motivációt adva a civil szervezetnek, azoknak a lakosoknak, akik az elhanyagolt, a burjánzó növények és lombos fák mögött rejtőző kastélyt újra felfedezték, kertjét megtisztították.
Az Önkormányzat és a civilek összefogásából újra felfedeztük legendánkat, megtaláltuk a fát, mely ugyan már nem él, de ennél többet jelent a mítosz, mely köré szövődött és szövődik a mai napig.
2010. július 5-én ünnepélyes keretek között emléktáblát helyeztünk el a fa előtt, melyet immár civil munka eredményeként kerítés véd.
Egyre többen hallanak régi-új legendánkról, a fáról, egyre többen látogatnak el a fához, a kastélyhoz, egyre többen és egyre többet adnak a fa környezetének megtisztításához. A lakosok a legendák által büszkébbek lakhelyükre, jobban óvják azt.
Az Év Fája vetélkedőn való részvétel újabb összefogási lehetőséget ad a közösségnek. Az esetleges győzelem esetén a nyereményt a fa tartósítására fordítanánk, mely jelenlegi állapotában előreláthatólag csak 10 évig tartható meg.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata által jelölt fa nem csak a múlt történeteit meséli el, hanem a jelen és a jövő lehetőségeit is. A fa kiindulási pontja összefogásnak, munkának, kirándulásnak, és amint az út végére érünk, amin a fa legendája elindított minket, visszatérünk hozzá, hogy együtt, barátságos és rendezett környezetében beszélgethessünk az útról.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
Batthyány-Geist vadászkastély, Nagycsákó, Szélesség N 46° 43,184', Hosszúság E 20° 47,331, 'Magasság: 79 m, Megye/ország: Békés
Faj: 
kocsányos tölgy
Kora: 
160 év
Magassága: 
6 m
Törzskerület: 
4,1 m