Deák Fája, a Kiegyezés fája (Kehidakustány, Deák kúria)

A fa/facsoport története

Kehidakustányban Deák Kúria kertjében látható egy 190-200 évesnek meghatározott 33m magas fekete nyár. Magyarország legöregebb fáinak gyűjteményében is szerepel (dendromania.hu) Eötvös Károly megemlékezésében olvashatunk arról, hogy a Deák kúria kertjének északi részében hatalmas fákból álló fasor volt hajdanán, amely védte a kertet az erős északi szétöl..
A Deák család 1803-ban költözött Söjtörről Kehidára. Igyekeztek a kúriát és kertjét otthonossá tenni, valószínűleg az 1800 évek elején telepítették a szélfogó fasort a kert északi részére. Ez a fa korából ítélve ennek a fasornak utolsó darabja lehet.
Deák Ferenc, a haza bölcse, 1855-ig élt Kehidán. Nagyon szerette a természetet és szeretett a kertben sétálgatni – sétaútjai deszkaborításúak voltak a sár miatt. Ez a fa valószínűleg Deák sétáinak utolsó szemtanúja. A fa hatalmas törzse villásan két csodálatos nagy ágra válik szét. A törzs sajnos korhadt és lyukas, de lombkoronájának levelei épek és egészségesek, ami a fa mérhetetlen energiáját és élni akarását bizonyítja. Ezért jős fának is jelöljük.
Deák Ferenc szellemiségének szimbólumaként a Kiegyezés fájaként tekintünk rá, megjelenítve a mindenkori társadalmi összefogás fontosságát, szükségességét, amit a fa megmentésében is szeretnénk kifejezésre juttatni.
Az idős fák az „Élet Óriásai”, megérdemlik a hálánkat és tiszteletünket azért a végtelen szépségért és csodáért, amit több emberöltőn t kaptunk tőlük. Tiszteletünk jeléül nevezzük Deák fáját a 2012. év fájának.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
8784 Kehidakustány, Kúria u. 8. 46,50,44-17,05,35
Faj: 
fekete nyár
Kora: 
200 év
Magassága: 
33 m
Törzskerület: 
648 cm
Jelölő és támogatók adatai
Jelölő neve: 
Hajpál Aranka biológus