Mezőberény három kocsányos tölgye

A fa/facsoport története

A három kocsányos tölgy (Quercus robur)
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mezőberényben, a vasútállomáson található három kocsányos tölgyfát. Gyorsan változó világunkban is fontos, hogy az ember úgy alakítsa környezetét, hogy közben vigyázzon a természet kincseire, meglévő értékeire, azok megtartására. A fákhoz történetek és emlékek is tartoznak, mely még értékesebbé teszik a helyiek és az átutazók számára.
GPS
1. tölgy: IGO PRIMO: É.sz. 46,81391° K.h. 21,01330°
HUMAP: É.sz. 46,8138818° K.h. 21,0132768°

2. tölgy: IGO PRIMO: É.sz.46,81407° K.h. 21,01300°
HUMAP É.sz. 46,8140797° K.h. 21,0129874°

3. tölgy: IGO PRIMO: É.sz. 46,81516° K.h. 21,01303°
HUMAP: É.sz. 46,8146584° K.h. 21,0128193°
A mezőberényi vasútállomás tölgyfái egy 1800-as években történő vasútépítés során felszámolt temető területéhez tartoztak, legalább 200 évesek és a történelem szerint Petőfi Sándor is hűsölhetett alattuk. Említésre méltó, hogy a védetté nyilvánított tölgyfáktól nem messze egy fiatalabb kocsányos tölgy is található, mely szintén figyelmet érdemel, bár korban még nem számít matuzsálemnek. Városunk számára fontos, hogy őrizze és védje Mezőberény dendrológiai és esztétikai értékeit, értékes növényvilágát, ezért Mezőberény Város Képviselő-testülete 2012-ben védetté nyilvánította a vasútállomás környékén található három kocsányos tölgyet, előtte, 1989-ben a megye által is természetvédelmi védettséget kapott
A kocsányos tölgy a zárvatermő növények törzsébe, a kétszikűek osztályába és a bükkfafélék családjába tartozó fás szárú növény. Európa nagy részén elterjedt, a Kárpát-medencében élő hét tölgyfaj egyike.
A magányos fák koronája magasan boltozatos és széles, félgömb, illetve gömb alakú, csaknem a törzsig visszazárt, tömött és egyenletes leveles. Ágrendszere feltörekvő, ágai messze szétterülnek. Zárt állományban 45 m-t elérő, egyenes törzsű, keskeny koronájú fa. Kérge mélyen barázdált, sötét színű. A fiatal fák kérge még sima, később finom barázdák jelennek meg rajta, és ezek mély repedésekké fejlődnek, miközben színe közép-szürkéről sötétszürkére vált

A védettségüket az egyik fa tövében felállított felirattal ellátott kopjafa jelzi.
Ugyanebben az évben egy 62.000 € értékű támogatás valósult meg a Boldisháti holtágnál, melynek során jelentős erdőtelepítésre került sor. Az iskolás természetvédő „zöldszíves” gyerekek segítségével a vasútnál összegyűjtött, védett fákról származó makkokat ültettek el egy 14,5 hektáros terület egy részén.
„ A helyi értékek védelme több szempontból is nagyon fontos. Elsők között kell említeni, hogy az emberek számára ismertebbek, érzelmileg is közel állnak hozzájuk, táj- és településkép-formálók, sok esetben legenda, emlék fűződik köréjük. Szakmai szempontból indokolt a védelmük, mert értéket képviselnek, botanikai növénytársulási érdekesség, őshonos vagy valamilyen élőhely, esetleg génbankok lehetnek. Legtöbbjük a nép nyelvén él, nevet adtak neki, s él tovább generációról generációra, örökség – méghozzá a legnagyobb ingyen kapott örökség -, amelyet kötelességünk megőrizni és továbbadni.” (Szelekovszky László)
A legnagyobb és legszebb tölgyfa az Országos Famatuzsálemek Nyilvántartásában is szerepel a soproni tudományegyetem kezelésében.
A tölgyfák élőhelyén, a vasútállomás környékén nemrég egy nagyobb átalakítás, felújítás történt, a rekonstrukció során két fa ágait jelentősen visszavágták. A MÁV tulajdonában lévő fák értéke felbecsülhetetlen és védelmükre és hosszú távú megtartásukra nagy gondot kell fordítani.
A fák, meghatározó, de sajnos a modern közlekedés szempontjából veszélyeztetett helyen állnak. Lehetőségeinkhez mérten büszkén óvjuk, a matuzsálemi életkoruknak, méretüknek köszönhetően is odafigyelést, védelmet érdemlő fákat.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
5650, Mezőberény Vasútállomás, ( GPS koordináták a facsoport történeténél feltüntetve)
Faj: 
tölgy (3/1 a legnagyobb és legszebb tölgyfa )
Kora: 
200
Magassága: 
19 m
Törzskerület: 
4 m 80 cm
Jelölő és támogatók adatai
Jelölő neve: 
Siklósi István