Zsámbék Árpád-kori névadó fája, a Sambucus nigra

A fa/facsoport története

Bodza szavunk írott formában először „Boz"-ként fordul elő egy 1211-ben keletkezett oklevélben (SZAMOTA— ZOLNAI 1902—1906, 77.).

A bodzafajok viszonylag rövid életkorúak, ezért a többi gyümölcsfajokkal ellentétben határjeleknek nem voltak alkalmasak. Így viszonylag ritkán fordulnak elő okleveleinkben.

Csőre Pál (A magyar erdőgazdálkodás története – Akadémiai Kiadó, Budapest 1980) összegyűjtötte az 1231—1337 közötti időszak bodza elnevezéseit: ,,buzbukur, sumbukfa, bukfa, bozyabukur, felbozfa".

"Prima meta ipsius terre incipit a capite unius rivuli, ubi est dumus dictus [Buz]bukur et inde paululum [procedendo ascendit in Berch versus septemtrionem] et venit ad antiquam viam iuxta quam est stipes arboris dicte sumbukfa, ibi est meta et inde tendit ad aquilonem [et veniens] per eundem berch ad tres stipites, de quibus stipitibus descendit ... Datum anno Domini M° CC° XXX primo, regni autem nostri anno XXVIII."

A sumbukfa utal a fafaj ma ismert – latin nyelvű – dendrológiai elnevezésére:
Sambucus nigra.

Nem meglepő módon, a sumbukfa ma ismert első írásos említésének ideje (1231.) időben egybeesik hazánk egyik legjelentősebb késő román / gótikus építészeti emléke – a Premontrei szerzetesrend által emelt zsámbéki prépostsági templom és kolostor építésével (~1220., 1235. előtt). Zsámbék történelmi elnevezései a : Sambuk, Sumbuk, Sambek, Schambek, stb egyértelművé teszik a település nevének etimológiai gyökereit.

A premontrei szerzetesek által is használt latin elnevezés is megerősíti a fellelhető kapcsolatot.

Árpád-kori okleveleinkben erdei fáink és cserjéink írásos említésénél 24 fafajt vizsgálva 15 elnevezése magyar, 2 ótörök, 2 török, 2 szláv s kettő neve nincs tisztázva. Azonban egyetlen egynek megnevezése kettős latin/magyar gyökerű, ez a [Buz]bukur / sumbukfa, azaz a fekete bodza / sambucus nigra.

Zsámbékon található jelenleg az általunk Európában ismert legnagyobb törzskerülettel rendelkező fekete bodza. 130 cm-es magasságban 201 cm, azonban 186 cm magasságban az évszázados visszavágásoknak köszönhetően már 352 cm törzskerülettel rendelkezik. A mért adatok egyetlen törzsre vonatkoznak és nem több ágból álló bokortörzsre!

2016. késő őszén pillantottam meg az archaikus hangulatot idéző fatörzset. Közelebbről szemügyre véve örömöm mellett kétségek merültek fel, hogy létezhet-e ilyen és ekkora törzskerülettel bíró fekete bodza. A szerencsés véletlen egybeesés során – hogy mindez Zsámbékon történt – a település nevének eredete csodálatos megerősítést nyert.

Németh Alajos (arany okleveles erdész, arany okleveles faipari mérnök)
Németh Márk Botond (Magart)

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
2072-Zsámbék, Szomori út 12-13, 47.5449443, 18.7119685
Faj: 
Fekete bodza
Kora: 
200 év
Magassága: 
5-6m
Törzskerület: 
201cm (186cm-nél már 352cm)
Jelölő és támogatók adatai
Jelölő neve: 
Németh Alajos (arany okleveles erdész, arany okleveles faipari mérnök)