„Ecsenyi Sváb Megbékélés/ Emlékezés” fája

A fa/facsoport története

A régi ecsenyi sváboktól hallott elbeszélés szerint a betelepülő svábok nem azonos helyről érkeztek és a település három különböző pontján települtek le. Olyannyira nagy volt köztük az ellentét, hogy saját önkormányzatuk, pecsétjük volt, sőt még a búcsút is külön tartották. Ezen ellentétek enyhülése után a megbékélés időszakában ültették el kb. 200 éve a megbékélés fáját, és ez csak első egymás közötti megbékélés időszaka.

A második nagy világégés után az ecsenyi svábok kitelepítése és a felvidéki Zsigárdról történő betelepítés újabb még nagyobb feszültséget, békétlenséget gerjesztett. De miután kiderült, hogy mindkét náció vétlen, így ez a fa az újabb megbékélés jelképe lehetett.

A falu lakosságának nagymérvű lélekszám csökkenése miatt maholnap a megemlékezés mellett – ez a szívünknek oly kedves földig ágas cser – az emlékezés fája is lesz.

Ő mindegy rekviem az ecsenyi svábokért a zsigárdi magyarokért és Ecseny község valamennyi eltávozottjáért.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
Ecseny 015/14 hrsz É-K. 46.5667829 - 17.8442538
Faj: 
földig ágas cser (Quercus cerris)
Kora: 
200 év
Magassága: 
15 méter
Törzskerület: 
3,5 méter
Jelölő és támogatók adatai
Jelölő neve: 
Ecsenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat